fiyatlandirmaRakamlarla ifade etmek gerekirse Palet üreten firmalar, malzemeleri kendilerine ait ise veya malzemeyi dışarıdan temin ediyorlarsa farklı fiyatlandırma uygulamaktadırlar.(Palet Fiyatları aşağıda belirtilmiştir)

Palet firmalarının müşteriye sunulacak fiyatın rekabette büyük avantaj sağlayacağı düşünülürse fiyatlandırmanın ne derece önemli bir işlem olduğu açıkça görülebilir.

Yapılacak şey, fiyatlandırmayı etkileyen hususları çeşitli bakış açıları ile değerlendirip doğru fiyatlandırma yapabilmektir. Palet fiyatları belirlenirken, sunmuş olduğu bir hizmetin fiyatının doğru maliyetlendirme ile olabilecek en iyi şekilde belirlemesi gerekmektedir.

Bu durum, firmalar açısından kritiktir. Çünkü atlanacak bir kalem maliyet, işletmeyi zarara götürecek yanlış fiyatlar belirlenmesine yol açabilmektedir. Bu yüzden bir palet üretimini doğru şekilde fiyatlandırmak çok kolay olmaz. Karmaşık süreçler içerisinde, birçok değişkene bağlı fiyatlandırma işleminin iyi yapılabilmesi için maliyetlendirmeyi etkileyen unsurların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Üretim noktasından itibaren tüketiciye ulaşana kadar geçen paketleme, depolama, stok kontrolü, dağıtım gibi süreçleri etkileyen değişkenler tümüyle göz önünde bulundurulmalı ve iyi analiz edilmelidir.

Maliyeti etkileyen unsurların doğru saptanması için oldukça fazla dikkat gerekmektedir. Maliyetler tek tek belirlenmelidir. Kimi zaman ise hizmet fiyatını etkiyecek olan kriterler arasında hiç akla gelmeyecek ilginç ilişkiler bulunması doğru fiyatlandırma yapmak için bir avantaj oluşturabilir.

Palet fiyatları genellikle 15 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılmaktadır. 15 TL ‘lik paletler düşük standartlarda ve ölçülerde olup, standardın yükselmesiyle ve ölçülerin değişmesiyle fiyatlar yukarı doğru seyir izlemektedir.

Kaynak: www.europalet.net